Zoggelsestraat 15a
5384 LL Heesch
M 06 25 48 02 18
E info@vanoortbodemonderzoek.nl

Bodemsanering

Bij de meeste mensen leeft het idee dat wanneer de bodem verontreinigd is een bodemsanering noodzakelijk is. In veel gevallen geldt er echter geen (directe) saneringsverplichting. Of en op welke wijze moet worden gesaneerd hangt af van verschillende factoren. Van Oort Bodemonderzoek BV kan samen met u bekijken wat wenselijk en noodzakelijk is.

Indien er toch gesaneerd moet worden kunnen we als onafhankelijke partij voor u het gehele saneringstraject verzorgen. We kunnen u helpen bij het inschakelen van de milieukundige begeleider (BRL 6000) en de aannemer (BRL 7000) en zorg dragen voor een verantwoorde en goedkope afzet van de verontreinigde grond. U zult zich verbazen over de diverse saneringsmogelijkheden en kostenverschillen.