Zoggelsestraat 15a
5384 LL Heesch
M 06 25 48 02 18
E info@vanoortbodemonderzoek.nl

Partijkeurig

Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Dit besluit regelt hoe en waar grond en baggerspecie met een bepaalde kwaliteit mag worden toegepast. In het ene geval kan aan de hand van een bestaand bodemonderzoek en een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart grond worden toegepast. In het andere geval dient een partij eerst te worden gekeurd (BRL 1000).

 

Van Oort Bodemonderzoek BV kan u bijstaan bij het zoeken naar een milieuverantwoorde toepassing van een grondpartij en de eventuele uitvoering van partijkeuringen.